Algemene voorwaarden

Open in pdf

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle producten, bestellingen en aanbiedingen die door Joyz Woonaccessoires  aangeboden, verzonden en geleverd worden.

 

Artikel 1 - Levering en betaling

 1. Bestelde producten worden pas verzonden na ontvangst van de gehele betaling. Bekijk de details van het bestelde product voor de actuele levertijd. Voor verzending zijn wij afhankelijk van PostNL en kunnen wij u geen garantie geven over het bezorgen van de bestelling.
 2. Als wij niet in de gelegenheid zijn om uw bestelling binnen de gestelde levertijd te verzenden, ontvangt u hier tijdig bericht van. U kunt de bestelling niet annuleren en u krijgt geen geld retour.

Artikel 2 - Prijzen

 1. De prijzen zijn inclusief 21% BTW, inclusief verpakkingsmateriaal en exclusief verzendkosten.
 2. Joyz Woonaccessoires behoudt het recht te allen tijde haar prijzen aan te passen, mits de bestelling nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

 1. Joyz Woonaccessoires kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolkomenheden van derden. Tevens is de aansprakelijkheid van Joyz Woonaccessoires beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 4 - Garantie en ruilen

 1. Geleverde producten moeten binnen 10 weken op een juiste manier worden gebruikt.
 2. Onjuist gebruik is geheel voor eigen risico van de koper en ter beoordeling van Joyz Woonaccessoires.
 3. Indien een product niet correct is (anders dan besteld), dient de koper het product binnen 7 dagen retourneren aan Joyz Woonaccessoires, en krijgt de koper zo spoedig mogelijk het juiste product toegestuurd.
 4. Bij het retourneren van een product, zijn de verzendkosten voor de koper.

Artikel 5 - Verzending en risico van het transport

 1. Joyz Woonaccessoires kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade veroorzaakt door de verzending van de producten.
 2. Onze producten worden bij voorkeur verzonden, afhalen kan alleen na wederzijdse schriftelijke afspraak binnen 7 dagen ná gereedmelding.
 3. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de koper. Wij verzenden de producten met de grootste zorg, indien er toch iets kapot is gegaan, vernemen wij dit graag binnen 7 dagen na verzending van de bestelling.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Joyz Woonaccessoires bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Joyz Woonaccessoires retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de koper.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Joyz Woonaccessoires dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Joyz Woonaccessoires kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Joyz Woonaccessoires duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Joyz Woonaccessoires tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4.  die kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Joyz Woonaccessoires geen invloed heeft;
  6.  voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze voorwaarden? Neem gerust contact met ons op, wij willen u graag helpen.  joyzwoonaccessoires@gmail.com